GIEŁDA ŁADUNKÓW

 1. Podstawowe definicje

  ABCclickfracht – internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem url Absclickfracht.eu który jest serwisem internetowym o charakterze giełdy transportowej. 
  Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
  Ogłoszenie – podstrona ABC click fracht zwana także jako zlecenie, bądź trasa przewoźnika, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
  Konto – podstrona ABC click fracht dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się za pośrednictwem loginu i hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań.
  Administrator – osoba lub zespół osób zajmujący się zarządzaniem i utrzymaniem witryny internetowej.
  ABCclickfracht
  DE315674923
  47055 Duisburg, Hultschinerstrasse 59
  e-mail: biuro.abcclickfracht@gmx.de
  tel.:
  +49 1794107347  |  +49 16095448077

 2. Postanowienia ogólne

  Regulamin określa zasady korzystania z serwisu abcclickfracht.eu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres Administratora.

  Użytkownik w momencie akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się ważna w okresie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 10 dni od dnia zamieszczenie informacji w serwisie abcclickfracht.eu z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

 3. Ogólne warunki korzystania

  Warunkiem do prawidłowego korzystania serwisu abcclickfracht.eu jest dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. (Opera, Chrome, Firefox, Brave, Edge) w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i CSS.

  Rejestracja konta, bądź zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

  Użytkownik za pomocą konta w serwisie abcclickfracht.eu może aktywować, dezaktywować, edytować swoje ogłoszenia oraz ma pełny dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie abcclickfracht.eu  daje również możliwość komunikacji za pomocą systemu wiadomości i chatu z innymi Użytkownikami.

  Konto staje się aktywne po poprawnym podaniu wszystkich niezbędnych elementów, konto firmowe zostaje aktywowane po weryfikacji dokumentów firmowych. Po zakończeniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail prześlemy link do aktywacji konta (link aktywacyjny).

  Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia tylko prawdziwych i aktualnych danych.

  Administratorzy nie biorą udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.

  Realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

  Użytkownik może skontaktować się z publikującym ogłoszenie Użytkownikiem przez chat, wiadomości, bądź numer telefonu udostępniony w ogłoszeniu.

 4. Zamieszczanie ogłoszeń

  Zamieszczanie ogłoszeń przesyłek, transportu i pracy w serwisie abcclickfracht.eu jest bezpłatne.

  Użytkownik może posiadać i używać tylko z jednego konta w serwisie abcclickfracht.eu. W przypadku posiadaniu więcej niż 1 konta Administrator może skasować wszystkie konta należące do użytkownika. Zapis ten nie dotyczy Przedsiębiorstw, które wykorzystują kilka kont o takim samym adresie IP.

  Ogłoszenie dostępne jest w serwisie przez okres 30 dni. Po upływie tego terminu Użytkownik musi ponownie aktywować ogłoszenie aby wznowić jego dostępność.

  Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.

  Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

  Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń.

  Zakazane jest dodawanie ogłoszeń które:
     – Zawierają treści wulgarne, obrażające;
     – Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
     – Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, obrażające mniejszości seksualne i etniczne. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza; 
     – Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
     – Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
     – Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich;

  Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
     – Ogłoszeń innych niż jego kategorie i założenia giełdy transportowej, wszelkich sieci sprzedażowych;
     – Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;
     – Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
     – Materiałów erotycznych i pornograficznych;
     – Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu, jak i gadżetów erotycznych;
     – Środków farmakologicznych, zielarskich, narkotyków i innych substancji przyjętych za niezgodne z prawem;
     – Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
     – Sprzedaży zwierząt;
     – Broni, amunicji, noży i innych przedmiotów uznawanych za broń;

 5. Płatności

  Administrator umożliwia promowanie ogłoszeń w serwisie abcclickfracht.eu Płatność wynosi 5€ zł brutto, okres promocji ogłoszenia wynosi 30 dni.

 6. Zasady funkcjonowania Użytkownika

  Użytkownik ponosi pełne konsekwencje za publikowane treści w ogłoszeniu w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

  Administrator nie ponosi konsekwencji za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników (wymiana handlowa, sprzedaż, zlecenie usługi, obsługa zlecenia, finanse) w ramach abcclickfracht.eu

  Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z abcclickfracht.eu w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.

  Administrator nie ponosi konsekwencji za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.

  Administrator nie ponosi konsekwencji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.

  Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem, bądź usunięcia go z serwisu za złamanie regulaminu.

  Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
     – łamią niniejszy Regulamin;
     – łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
     – są powszechnie uznane za obraźliwe;

  Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z abcclickfracht.eu
  Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.

  Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych na abcclickfracht.eu, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

  Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z abcclickfracht.eu Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem abcclickfracht.eu mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

Załączniki:

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

Członkostwo

Aby wykonać tę czynność, wymagane jest aktywne członkostwo. Kliknij przycisk poniżej, aby wyświetlić dostępne produkty.

Dziękujemy za rejestrację

twoje dane są weryfikowane

po weryfikacji będziesz miał możliwość zakupu widoku danych zlecniodawców